🔎 Onze praktijk Mijn Portaal Ik heb spoed

3 juni 2024

Van Mij'n Zorg naar Mijn Zorg

Zorg en welzijn bestaat in onze regio dit jaar 750 jaar. Iets om trots op te zijn. Door de eeuwen heen is de zorg veranderd en verandert nog steeds. De vraag naar zorg neemt de komende jaren alleen maar toe, terwijl het aantal zorgprofessionals afneemt. Het samenwerkingsverband Zorgzaam ’s-Hertogenbosch start een speciale regionale bewustwordingscampagne Mijn Zorg gericht op alle inwoners.

Door steeds meer gebruik te maken van technologische hulpmiddelen, een intensievere samenwerking tussen verschillende organisaties en een daadkrachtige aanpak gebeurt er al veel. Helaas is dat nog niet genoeg. De professionele zorg zoals we die nu kennen, is over een tijd geen vanzelfsprekendheid meer en is alleen nog maar beschikbaar voor mensen die het écht hard nodig hebben. Misschien denk je nu ‘boeiend, mij’n zorg’, maar wat nou als je moeder, je buurman, je beste vriend(in) of collega geen professionele zorg meer kan krijgen?

Mijn Zorg

De campagne roept met inspirerende en laagdrempelige voorbeelden mensen op om een steentje bij te dragen. Iedereen kan helpen door te zorgen voor familie, buren of vrienden, of gewoon door er voor iemand te zijn. Samen bouwen we aan een omgeving waarin we goed voor onszelf én voor elkaar zorgen. Zo gaan we van Mij’n Zorg naar Mijn Zorg.

Meer informatie en inspirerende verhalen lees je op de website van de campagne: www.ookmijnzorg.nl. Heb je een vraag over de campagne? Mail dan naar info@ookmijnzorg.nl.Meer informatie